Smart Dolly System (SDS)
Smart Dolly System är till för att användarna ska få möjlighet att med hjälp av sin egen kreativitet kunna se nya kombinationer och bidra till att utforma nya tillbehör.
 

 
  
Transportera långsmala   föremål hängande under eller liggande ovanpå som plankor, kanoter m.m. Klicka här...
  
         
           Lådan på tvären

 

Stapelbara lådor. Övre lådan passar in i undre lådans lockurtag.

     
Lådan längs med vagnen med hjälp av hörnelement som tillbehör. Klicka här...

      
 

Två lådor längs med vagnen. Klicka här...

    

Fyra lådor längs med vagnen = 280 liters volym. Klicka här...

     
Vagn med en flakhalva.
Klicka här...

      
Vagn med två flakhalvor och hörnstolpar.

Klicka här...

      

Alla lämmar hakas enkelt av vid lastning. Klicka här...
 
Vagn med nätlämmar 50 cm höga. Avtagbara för lastning. Klicka här...
      
Vagn förberedd med stänger för kapell och flak.Vagn kopplad till cykel med cykelkopplet.
   

Vagn försedd med skidor. Klicka här...

  
Vagn med kapell för  isfiske eller transport av varor.

        
      

Vagn försedd med galgar för transport av tre kanoter.

                          
       

Vagn försedd med en balja av plåt.

Volym 115 liter.

Används med fördel som skottkära.

Klicka här...


Vagn försedd med en balja av plåt och nätlämmar.
Används med fördel som skottkära. 
Klicka här...Vagn med två lådor kopplad till trädgårdstraktor. Lämplig för kompost i den ena och gödsel i den andra lådan. Klicka här...